Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | System. arkivfört. | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Några digitala Utställningar

Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

"Valhall Hotell, det nya hotellet i Kalix ligger vid Nytorget, som utgör samhällets blivande centrum och dess inkörsport från den planerade autostradan, riksväg 13". Så beskrivs denna manifesterade framtidstro i sten, betong och trä, byggd av kommunen 1953-55....

...fattigdomen fruktansvärd...

John Stålarm (1899-1970) är född och uppvuxen på soldattorpet i Ytterbyn, Kalix – idag museum. Han är mycket begåvad, samtidigt i samhällets utkant, tidigt faderlös. Han skriver med stor inlevelse och detaljrikedom om fattigdomen i det tidiga 1900-talets Ytterbyn....

Fler digitala utställningar...

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Detta är ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Interntfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olosons ättlingar.

46
RESULTS
rss


PART OF
Additional Collections
Media Type
43
texts
3
audio
Year
1
1984
1
1911
1
1899
1
1878
2
1876
1
1862
More right-solid
Topics & Subjects
46
kalixbygdens forskarförenings arkiv
44
historisk skogsexport från kalix älvdal
21
stråkanäs
9
nederkalix
8
bomärken
7
testamente
More right-solid
Collection
Creator
46
kalixbygdens forskarförenings arkiv
Language
17
Swedish
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1757 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 110
favorite 0
comment 0
Henric Henricius anför besvär över böndernas sätt att bruka idfisket i Sangis älv. Utdrag af häradsrättens protocoll hållit å vanlig tingstad i nederkalix Sochn d 14 juni år 1757. Herr capitainen ädle och wälbördige Henric Henricii påstående thet Idfiskebruket i Sangits elf icke såsom hitintills skedt, at hwar och en af grannarna, på hwad sätt och ställe the behagat utslagit sina Idgårdar, utan samfält borde brukas, finner häradsrätten althenstund Fendriken ädel och...
Topics: idfiske, sangis, sangis älv, nederkalix, sangis bönder, historisk skogsexport från kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1772 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 134
favorite 0
comment 0
Anders Larssons i Stråkanäs testamente till förmån för sin hustru Margeta Ericsdotter.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1779 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 114
favorite 0
comment 0
Anders Larsson i Stråkanäs får sig utsynat en trakt(ett markområde) på byns mark. Soldatänkan Ella Hana har motsatt mening, men hennes talan lämnas därhän.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1789 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 170
favorite 0
comment 0
Original faste- och skötebrev från år 1789 för Eric Andersson på hemman nr 3, 1/9 mantal i Stråkanäs, Nederkalix. Avtryck av "Calis sochn sigil" och häradshövding O J Ekman sigill finns med i dokumentet. Hemmanet förvärvat av föräldrarna Anders Larsson och Margareta Ericksdotter.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs 3, nederkalix, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1794 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Överenskommelse i Stråkanäs 1794 mellan Eric Andersson, Jacob Andersson och unge Anders Larsson.
Topics: stråkanäs, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1797 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 159
favorite 0
comment 0
Eric Andersson i Stråkanäs säljer sitt hemman til sin broder, guldsmeden i Luleå, Johan Bergman.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1802 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 151
favorite 0
comment 0
Anders Larsson i Stråkanäs testamenterar ett nybruk "Pålingmyrändan" till sin son Eric och dennes hustru Brita Persdotter.
Topics: historiskskogsexport från kalix älvdal, stråkanäs, testamente, kalixbygdens forskarförenings...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1804 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 178
favorite 0
comment 0
Per Eriksson noterar sina skyldigheter till föräldrarna samt noteras hemmanets skulder till bl a majoren Bethen. Detta är uppbud nr 3.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, stråkanäs, historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1804 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 111
favorite 0
comment 0
Per Eriksson i Stråkanäs beviljas laga faste på 1/9 mantal i Stråkanäs 1804. Calis sochn sigil och Per Adolph Ekorns sigill i original finns på fastebrevet.
Topics: stråkanäs, bomärken, fastebrev, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1804 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 162
favorite 0
comment 0
Per Eriksson låter utsyna tre olika trakter för att få intaga dem till sitt hemman.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, syneintrument,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1805 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 134
favorite 0
comment 0
Reglering av Skuld. Per Eriksson, unge Olof Nilsson, Anders Larsson, Margareta Andersdotter i Stråkanäs och Jacob Andersson i Lappträsk nämns.
Topics: skuldreglering, stråkanäs, kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1814 Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Bröderna Elias och Fredric Eliasson i Vånafjärden säljer ett åkerstycke beläget i Stråkanäs till Per Ericsson därstädes. Deras bomärken finns med samt egenhändiga namnteckningar av N I Rutström, Carl Fr. Rutberg och Samuel Laurell samt Lars Grelsson i Stråkanäs med sitt bomärke.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, vånafjärden,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1816 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Jöns Fredric Björkqvist till Per Ersson i Stråkanäs.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, bomärken,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1816 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Soldaten Jöns Fredric Björkqvist i Stråkanäs vill bygga egna hus i Stråkanäs och har begärt tillstånd för detta. Byns bönder ger sitt tillstånd att sätta dem "utanför Lilla Berggärdan utmed en så kallad dröla vid åkerhagen." (Dröla= sankt ställe)
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, byggnadstillstånd, historisk skogsexport från kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1818 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 118
favorite 0
comment 0
Hemman nr 3, 1/9 mantal säljs av Erik Andersson och Brita Persdotter till dottern Brita och dess måg Jonas Palatts. Förgångskontrakt upprättas. Dottern Margareta Bergman och dess man Sergeanten Eric Strålberg samt dottern Catharina med man färjekarlen Henric Henricsson nämns.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, stråkanäs nr 3,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1818 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 152
favorite 0
comment 0
Tacksägelse i Nederkalix kyrka över skattebonden Per Ersson Bergman på hemman nr 3 i Stråkanäs, samt Jöns Nilsson i Brattland och Olof Erssons dotter Margareta Helena i Sangis. De två förstnämnda dog 1/3 och Margareta Helena dog 2/3 1818. Tacksägelsen är ej underskriven, men bör ha nedtecknats av någon av de tjänstgörande prästerna denna tid.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman, tacksägelse, kalixbygdens forskarförenings...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1819 Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Henrik Henriksson (Brändström) kvitterar sin hustrus brors arv till bevis för sin svåger
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs, kalixbygdens forskarförenings arkiv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1819 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 127
favorite 0
comment 0
Soldaten Jonas Pallats och hans hustru Brita Eriksdotter erhåller fastebrev på ett hemman, 1/9 mantal i Stråknäs. Köpt av fadern och svärfadern Erik Andersson. Calis sochn sigil och Zachris Dahls sigill i original finns på handlingen.
Topics: fastebrev, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1827 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 164
favorite 0
comment 0
Kartografen Fredric Magnus Robsons original kassabok från Lappska resan 1827. Han utgår från Gävle till Luleå, vidare till Johannisro i Töre och sedan uppför Kalix älvdal till Gällivare och därifrån över till Norge och samma väg tillbaka igen.
Topics: lappska resan, kassabok, robson, kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1828 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 298
favorite 0
comment 0
En original anteckningsbok som troligen användts av C M Robson vid en inspektionsresa år 1828 vid Gyljens Bruk. Robson har i anteckningsboken satt upp olika frågeställningar angående bruket. Sedan har han överlämnat till en expert som besvarat frågorna på motstående sidor. Vem denne expert framgår tyvärr inte.
Topics: gyljen, gyljens bruk, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1830 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 186
favorite 0
comment 0
Bouppteckning efter Brita Persdotter i Stråkanäs. Tre döttrar med män nämns, Strålberg, Bränndström och Nordström.
Topics: bouppteckning, stråkanäs, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1833 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 159
favorite 0
comment 0
Olof Spik säljer halva nyttjorätten av ett åkerstycke i Stråkanäs, ärvt av sin mor Magdalena Pehrsdotter, till sin broder, Johan Petter Harnesk. De bägge soldaternas bomärken återfinns i doumentet. Åkern har tidigare ägts av Olof o Johan Andersson i Innanbäcken.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, stråkanäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1840 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 158
favorite 0
comment 0
En icke fullständig handling beträffande änkan Taubes skulder, förmodligen 1840-tal. Förutom Taube nämns Clementeoff och Schmaltz samt Rutberg och Krook. Någon har i marginalen skrivit kommentarer, bla är ordet Pastor understruket och noterat "Själasörjaren, menedaren, lagbrytaren vilken ingen dommare bryr sig om att känna utan hylla i dess lagbrott och medederi".
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, testamente,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1843 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 137
favorite 0
comment 0
Överlåtelsehandling år 1843 mellan Henrik Åström och dess svåger Johan Henrik Nordström gällande del i Stråkanäs 3. Bomärken finns av Johan Henrik Nordström, C Nordström och L Stenberg.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs 3, bomärken, kalixbygdens forskarförenings...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1844 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 135
favorite 0
comment 0
Brita Caisa Nordström erhåller 1844 fastebrev på 1/9 mantal i Stråkanäs. Norrbottens norra domsagas sigill och Carl Eric Stenbergs sigill finns på brevet.
Topics: fastebrev, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1846 Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 136
favorite 0
comment 0
Änkan Sophia Persdotter i Stråkanäs söker inteckning i hemman nr 3 som säkerhet för hennes födorådsförmåner.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, åström,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1851 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 135
favorite 0
comment 0
Auktion i Nederkalix sockenstuga på anmodan av sjömannen Isac Forslings änka Eva Greta Forsling. Alla utrop, mest kläder, samt även namnen på köparna är antecknade.
Topics: forsling, historisk skogsexport från kalix älvdal, nederkalix, auktion, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1852 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 168
favorite 0
comment 0
Bouppeckning 1852 i Innanbäcken efter avlidna sjömannen Isack Forslings hustru Eva Greta Morin.
Topics: bouppeckning, forsling, morin, innanbäcken, sundqvist, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1852 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 146
favorite 0
comment 0
Eva Greta Forsling, född Morin, till sin moster Ann Catharina Sundqvist i Innanbäcken.
Topics: testamente, kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1853 Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 138
favorite 0
comment 0
Inbördes testamente mellan färjkarlen Eric Lundgren och hans hustru Catharina Lundgren i Nederkalix.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, lundgren,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1853 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 111
favorite 0
comment 0
Inbördes testamente mellan färjkarlen Eric Lundgren och hans hustru Catharina Lundgren.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, lundgren,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1861 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 171
favorite 0
comment 0
Änkan Sofia Bergman i Stråkanäs testamente 1861 till bonden Henrik Åströms barn: Johan och Brita Caisa.
Topics: testamente, stråkanäs, bergman, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1862 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Släktingar i Överkalix skriver ett kvitto på mottaget bevis om testamente gjort av Sophia Bergman i Stråkanäs. (Helena Olofsdotter i Hakkas, Catharina Olofsdotter i Ängesån, Magdalena Olofsdotter i Tårasjerf och änkan Katharina Olofsdotter.)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman, kalixbygdens forskarförenings arkiv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1876 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 138
favorite 0
comment 0
Vårtinget påbörjades den 30 mar 1876. Stämningslängden innehåller massor med namn, bla Kalix Ångsågsaktiebolag mot Carl Johansson Rask i Ryssbält angående fordrans utbekommande för en tecknad aktie. Vidare bonden Isak Wikström i Sockenträsk mot sin piga Maria Josefina Bergström om laga ansvar för att hon avvikit ifrån tjänsten och mot bonden Jöns Olof Bergdahl i Sockenberg för att han begagnat hans piga.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, stämningslängd,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1876 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 17
favorite 0
comment 0
Anders Pehrssons röstsedel till rubricerade val. Han var bonde på nr 6 i Ryssbält.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, ryssbält, röstsedel, nederkalix, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1878 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 167
favorite 0
comment 0
Byastämman i Ryssbält hade 1876 beslutat att inhysesmännen i Ryssbält skulle betala 2 kr vardera per år för nyttjande av jord, mulbete och vedbrand. Skrivelse angående detta insänd till Befallningshavanden för Norrbottens län. Underskrivet av: Olof Bäckström, Erik Rydberg, Anders Johansson Rask, Anders Rydberg, Aron Rydberg,, Nils Öberg, Johan Fr. Granström, Johan Lindberg, Karl Fredrik Lindberg, Anders Rönnbäck, Karl Johan Söderlund och Johan Karlsson.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix äldal, ryssbält,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1899 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
En visa om tvänne drunknade män av Axel Palmgren.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, brändön, johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1911 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 188
favorite 0
comment 0
Guldsmeden Oskar Strömberg i Haparanda instämd för olaga handel med sina guldsmedsarbeten på höstmarknaden i Vassen.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, haparanda, vassen,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
1984 Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
audio
eye 99
favorite 0
comment 0
Här kan du lyssna på Erik Rothfjells berättelser om Båtvarv vid Bottenviken, om Nordanskär och slutligen om lotsväsendet här i Bottenviken. Hämtat från Kalix turistradio.
Topics: nordanskär, kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, erik...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
audio
eye 323
favorite 0
comment 0
Inspelning med en man som berättar om postmordet som skedde i Harrioja år 1906.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, sangis, kalixmål,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Lars Olod Brännvall säljer 83000 sågtimmer till rubricerade bolag vid Kalix Älv ovan Jock.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, jock, lars olof...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 143
favorite 1
comment 0
Bröderna Olof och Johan Andersson(bomärken finns) i Innanbäcken säljer ett åkerstycke i Stråkanäs till soldaten Johan Hana. Denna åker säljs sedan vidare 1835 av Johan Hanas son Johan Petter Harnesk till dennes moster Sophia Pehrsdotter.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, innanbäcken,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 130
favorite 0
comment 0
Skattsedlar för hemman nr 3 i Stråkanäs åren 1852,1857 och 1860. Ägare Henric Åström.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs nr 3, kalixbygdens forskarförenings arkiv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 644
favorite 0
comment 0
Artiklar ur KalixforskarNytt nr 1 och 2 år 2002. De berättar om Carlsborgs förhistoria som lastageplats och om sågarnas tillkomst samt om hur namnet Carlsborg uppkom.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, lastageplats,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
audio
eye 194
favorite 0
comment 0
Berättelser och historier på kalixmål under ledning av Ernst Lundbäck.Berättelser om bl a Industrin i Karlsborg. Medverkande förutom Ernst: Olle Björkman, Bertil Wikström, Ester Rönnbäck, Börje Isaksson, Ivar Nilsson,Svea Lundbäck,Vivan Rönnbäck och Rakel Wikström.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, anekdoter,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Anders Pehrsson på hemman nr 6 i Ryssbält avger sin röst vid rubricerade val.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, röstsedel,...